FÖR BOENDE PÅ HX OMRÅDE

Stadsfestivalen Hx äger rum i hjärtat av södra Helsingborg, från Stadsparken i norr till Furutorpsparken i söder. Under festivalen är det ett myllrande folkliv, aktiviteter och uppträdanden på olika scener, vilket kan påverka de invånare som bor i festivalområdet. Hx hoppas att de som bor i området även ska kunna njuta av festivalen trots att den innebär en påverkan på vardagslivet i form av avstängda gator och högre ljudnivåer.

 

Här har vi sammanställt svar på de vanligaste frågorna.

I samband med Hx stängs några gator av för att kunna skapa ett sammanhängande evenemangsområde. Det kan innebära att du inte kommer åt ditt boende med bil. Däremot kommer inte privata parkeringsplatser och parkeringshus att påverkas, även om det kan bli något krångligare att ta sig till parkeringen. Blir det stora problem är du välkommen att kontakta Kontaktcenter på 042-10 50 00.

Avstängda gator

Thure Röings gata (del av)

Södergatan (del av)

Bollbrogatan (del av)

Carl Krooks gata (del av)

 

Avstängt fr.o.m. 2/8 kl.07.00 t.o.m. 6/8 kl. 22.00

Nedre Eneborgsvägen

Avstängt fr.o.m. 3/8 kl.07.00 t.o.m. 6/8 kl. 09.00

GA-torgs parkeringsplatser

Avstängt fr.o.m. 1/8 kl.18.00 t.o.m. 7/8 kl. 09.00

Furutorpsgatan (del av)

Avstängt fr.o.m. 1/8 kl.19.00 t.o.m. 6/8 kl. 22.00

Håkan Lundbergs gata (del av)

Avstängt fr.o.m. 3/8 kl.09.00 t.o.m. 6/8 kl. 22.00

 

 

Se kartan nedan, där avstängda vägar är markerat i turkos.

De gator som stängs av under Hx kommer inte att påverka tillgängligheten för privata parkeringsplatser eller parkeringshus.

Hx följer de angivna ljudnivåer som Miljönämnden beslutat. Miljönämnden gör mätningar vid scener under pågående evenemang för att säkerställa att Hx följer de regler som är uppsatta gällande ljudnivåer.

Vi mäter ljudnivåerna under pågående evenemang, både vid mixerbord och på scen för att säkerhetsställa att vi inte spelar varken för högt eller för lågt.

Har du åsikter kring ljudnivån, vänd dig till Helsingborg stads Kontaktcenter på telefonnummer: 042-10 50 00. Samtliga ärenden som inkommer under festivalveckan rapporteras till Miljöförvaltningen.

Hx pågår till klockan 00.00 varje kväll torsdag till lördag, med olika aktiviteter och konserter på området. Det betyder att det kommer vara musik fram tills dess, även om scenprogrammet slutar tidigare.

Torsdag är tiderna 14.00-00.00 och fredag-lördag 12.00-00.00.

2017 är Axels Nöjesfält på plats på Furutorpsgatan och i Stadsparken. De har både ljud och ljus igång i sina karuseller under Hx öppettider.

I Stadsparken stänger karusellerna 20.00 och på Furutorpsgatan vid 00.00. Dock behöver de ha ljuset igång cirka en halvtimme till som arbetsljus. Detta har vi fått tillåtelse för ur säkerhetssynpunkt. 00.30 ska nöjesfältet vara lugnt och tyst.

HAR DU INTE FÅTT SVAR PÅ DINA FRÅGOR?

Maila oss på hx@helsingborg.se

X