• Hx 2020
  • Mat & Dryck
  • Musik

Hx-festivalen 2020 blir av!

19 maj 2020

I en tid när vårt behov av social gemenskap blivit alltmer uppenbart och nödvändigt, kommer ett glädjande besked till alla helsingborgare – Hx-festivalen 2020 kommer att genomföras; i en eller annan form!

Den uppskattade festivalen som de senaste två åren brett ut sig längs det sommarvackra Sundet, kommer även i år att bjuda på mängder av härlig musik och spännande inslag. Planeringen för en sedvanlig festival i stadsrummet likt tidigare somrar ligger fortfarande kvar. Samtidigt förstår vi att varje vecka av fortsatta restriktioner minskar sannolikheten att det går att genomföra en sådan festival. Parallellt med det pågår därför planläggningen för ett helt unikt digital festivalkoncept, som om det realiseras blir Sveriges första digitala stadsfestival!

I månadsskiftet maj/juni tas det slutgiltiga beslutet om Hx 2020 genomförs live i stadsrummet eller som en digital festival. Det innebär att vi mitt i all den osäkerhet och ovisshet som präglar tillvaron, med säkerhet kan se fram mot ett underhållande Hx i den ena eller den andra formen. Hx ställer med andra ord inte in, utan ställer om!

-Det känns verkligen inspirerande för oss att vi kan fortsätta vårt arbete med att ta fram ett härligt och kvalitativt festivalprogram. Förhoppningsvis kommer även de lokala föreningarna, liksom alla artister och andra aktörer vi samarbetar med, få förnyad energi i deras
arbete med att på bästa sätt kunna bidra till stadens festival, säger Jonas Stoltz, projektledare för Hx 2020.

Rent historiskt har kultur och evenemang alltid haft stor betydelse i tider av kris och oro. Det är ytterligare ett skäl till varför det är viktigt att fullfölja uppdraget att genomföra Hx.

-Även under normala omständigheter har Hx stor betydelse för tusentals människor som får uppleva glädjefylld gemenskap. Att vi nu kan utlova ett Hx för vår publik, innebär att vi bidrar till att hålla vårt kära Helsingborg levande i en tid då det behövs som allra mest, säger Max Granström, VD för Helsingborg Arena & Scen.

För ytterligare information:

Jonas Stoltz, projektledare Hx 2020
Ring oss på 0730 96 83 96

Ulf Dahlström
Pressansvarig Helsingborg Arena & Scen
Ring oss på 0723 97 07 62