Helsingborgshem

Helsingborgshem är ett allmännyttigt bostadsbolag med 12 000 hyreslägenheter. Vi utvecklar attraktiva bostäder och bidrar till att göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och bo i.

Må bättre med varannan vatten

Socialförvaltningen driver kampanjen Varannan Vatten för att tipsa om ett vettigt sätt för vuxna att handskas med alkohol. Helsingborg har arbetat med kampanjen i över tio år. Målet är att budskapet ska bidra till att minska alkoholkonsumtionen. Träffa oss vid vårt tält eller möt oss på Hx-området där vi går runt och erbjuder vatten till besökarna.

Nattvandrarna

Syftet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter.  Alla nattvandrare i Helsingborg City bär den lätt igenkännliga gula jackan när de är i tjänst.

Mobila teamet

Mobila teamet rör sig i miljöer där ungdomar finns under dagar, kvällar och helger. De ger råd och stöd till ungdomar som vill och behöver det. Målet är att minska ungdomskriminaliteten och öka tryggheten i staden. De har sitt kontor på Knutpunkten, men rör sig mest ute på stadens gator, på skolor, fritidsgårdar och vid ungdomsarrangemang, för att knyta kontakt med ungdomar. Kontakten med ungdomar bygger på förtroende och frivillighet.

EnglishSwedish
X
X