Hållbarhet och Hx-festivalen

Vi älskar människor och bryr oss om våra besökare!

Vi älskar människor och bryr oss om våra besökare!

Hx festivalen brinner för möten mellan människor! För oss är det extra viktigt att skapa lika förutsättningar för människor att mötas och uppleva vår härliga festival. Vårt mål är att alla besökare på festivalen ska känna sig trygga, välkomna och inkluderande. Genom att skapa flertalet interaktiva ytor för umgänge med varierande aktiviteter, skapar vi gemenskap och ökar social närvaro.

Här är några av exempel på vad vi gör för att våra besökare ska känna sig trygga:

 • Hx erbjuder ett brett programutbud med upplevelser för alla åldrar. Hx är en plats för alla oavsett bakgrund, etnicitet, hudfärg eller sexuell läggning.
 • Hx står för nolltolerans mot vålds- och sexualbrott, trakasserier och kränkande särbehandling. Vi samarbetar och stödjer kampanjen Dare to Care.
 • I samarbete med DHR tillgodoser vi att våra festivalytor är tillgänglighetsanpassade för besökare med nedsatt rörelseförmåga.
 • Hx strävar efter att vara en av Sveriges tryggaste stadsfestivaler i samverkan med myndigheter, samarbetspartners, säkerhetspersonal och trygghetsvärdar.
 • Vi strävar efter en bra grund för kommunikation och samarbete mellan leverantörer, projektgrupp, partners och våra besökare.

Läs mer här vilka åtgärder vi gör. 


Tips för besökaren att agera hållbart!

 • Cykla till Hx och parkera din cykel på vår cykelparkering. Parkera vid norra Gröningen – Norra Kungsparken.
 • Välj gärna vegetarisk mat.
 • Sortera ditt avfall på våra miljöstationer.
 • Fyll på din vattenflaska med kallt och gott kranvatten från någon av våra vattenposter på området.
 • Se festivalprogrammet på vår mobilanpassade hemsida.
 • Se dig omkring och ta hand om varandra.