Vad vi gör för att agera hållbart

 • Hx plastbantar! Pantstationer är utplacerade på marknadsgatan och i krögarområdet.
 • I år har vi ett område med fokus på hållbarhet och återbruk i samarbete med NSR.
 • Vi samordnar våra transporter i största möjliga mån för att minska utsläpp. Våra transportmedel består i största delen av cyklar samt eldrivna golfbilar och personbilar.
 • I vår organisation använder vi cyklar i första hand och vi uppmuntrar även våra besökare att cykla till festivalen.
 • Vi uppmuntrar våra besökare att gå, cykla och åka kollektivt till festivalen. Vi samarbetar med Skånetrafiken!
 • Helsingborgs stad har en miljözon i centrum som vi förhåller oss till. Miljözonen ställer miljökrav på tunga lastbilar och bussar.
 • Vid byggnation för festivalen förhåller vi oss till förbud mot tomgångskörning.
 • Vi undviker trafik i känsliga miljöer på till exempel gräsmattor och strandskydd.
 • På Hx kan du alltid välja vegetariska maträtter. Vi är medvetna om att vegetariska maträtter har låga koldioxidutsläpp och därmed har mindre miljöpåverkan.
 • Vi har förbud mot servering av rödlistade och utrotningshotade arter på vår festival.
 • Vi tillåter inte utdelning av goodiebags på festivalen.